3 trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Vĩnh Phúc

Enternews.vn 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Vĩnh Phúc là phát triển kinh tế; an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu trung tâm là con người, an ninh chính trị, trật tự xã hội và môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định quan điểm của tỉnh Vĩnh Phúc trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cũng là 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, Vĩnh Phúc phải thay đổi căn bản hệ tư tưởng cũ trì trệ, lạc hậu, thay cách nghĩ cách làm.

Tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với cơ hội và thách thức đan xen trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Do đó, theo Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, mục tiêu của cả nhiệm kỳ là phát triển kinh tế, gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trước hết là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt.

Về nhận thức, Đảng lãnh đạo toàn diện, sâu sát đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề lớn, trọng tâm thông qua chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, định hướng, song tuyệt đối không bao biện làm thay, không “lấn sân” hay quyết đáp các công việc cụ thể của chính quyền hay của các cơ quan, đơn vị. 

“Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tầng lớp trí thức công nông, đội ngũ doanh nhân cũng đã thay đổi đáng kể, họ ý thức hơn, trách nhiệm hơn, quyết tâm hơn và đặc biệt là có khát vọng hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chia sẻ.

Với cách thức ban hành nghị quyết, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để “lựa chọn những vấn đề lớn, trọng tâm, tạo điểm nhấn, động lực cho các lĩnh vực khác và cho cả hệ thống chính trị, sau đó bàn bạc, thống nhất ban hành các nghị quyết, chỉ thị để tập trung lãnh đạo”.

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư, y tế, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Hằng tháng, hằng quý đều lựa chọn các vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân đưa ra thảo luận và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”, Bí thư Tỉnh ủy nói. 

Về lãnh đạo tổ chức thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết được cấp ủy ban hành. Chính quyền có trách nhiệm phát huy tính chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

trong nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Sau đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cũng như nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để đạt mục tiêu. 

Đánh giá công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng, Vĩnh Phúc luôn xác định cán bộ là “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”.

Tỉnh ủy đã chú trọng sàng lọc, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết, nghiêm minh trong thi hành kỷ luật, cho nghỉ hoặc chuyển công tác khác với cán bộ hạn chế về năng lực, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mạnh dạn đề bạt cán bộ có năng lực. Đồng thời, quan tâm đến nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác.

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội

Với sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong đó có một số điểm nhấn quan trọng, như 23/23 chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 32.000-33.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 28,5 nghìn tỷ và là một trong những tỉnh đứng đầu miền Bắc về thu nội địa. 

Hiện nay Vĩnh Phúc đang triển khai thêm 3 khu công nghiệp lớn là SUMITOMO (250 ha), Bá Thiện 2 (247ha) , CCN Đồng Sóc (75 ha) và thu hút được các nhà đầu tư lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (BH flex, Inter flex, Compal, Fuchuan). Tỉnh cũng cho chủ trương thành lập 4 KCN lớn khác như Nam Bình Xuyên, Thái Hòa Liễn Sơn, Lập Thạch 1, 2, KCN Sông Lô.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 với diện tích 247ha.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 với diện tích 247ha.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng đang triển khai đồng bộ các khu du lịch lớn, như Tam Đảo 1, Đại Lải, Vĩnh Tường. Đồng thời xây dựng hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu cụm công nghiệp, các tuyến đường kết nối Vĩnh Phúc đi Hà Nội, Việt Trì, Thái Nguyên, Bắc Ninh và kết nối giữa các trung tâm huyện với thành phố Vĩnh Yên. 

Về an sinh xã hội, Vĩnh Phúc đã xây dựng 2 bệnh viện với quy mô lớn, hiện đại của tỉnh (Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản – Nhi), 5 bệnh viện tuyến huyện, thành phố và 137/137 trạm y tế xã đạt chuẩn.

Tỉnh cũng đã triển khai xây dựng hơn 1.000 phòng học mầm non, hoàn thiện và nâng cấp hàng trăm trường Tiểu học, Trung học cơ sở; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Vĩnh Phúc luôn đứng trong tốp đầu cả nước về kết quả thi THPT Quốc gia và thi Học sinh giỏi.

Bí thư Tỉnh ủy gửi thông điệp với 3 định hướng lớn

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cắt giảm 1.296 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2015, đạt 5,75%. Tinh giản biên chế 274 trường hợp theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND là 774 trường hợp.

Hiện đã có một số cơ quan, đơn vị của tỉnh hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu tinh giản biên chế theo kế hoạch, như Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã.

Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản – Nhi.

Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản – Nhi.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó quy định mỗi đơn vị hành chính cấp xã được bố trí 8 người; thôn, tổ dân phố loại 1 bố trí 7 người; loại 2, 3 bố trí 5 người và không bố trí phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố.

Toàn tỉnh được bố trí 8.125 người, cấp xã 1.096, thôn, tổ dân phố 7.029 người. Hiện nay toàn tỉnh đang bố trí 7.996 người hoạt động không chuyên trách, gồm 1.089 người cấp xã, 6.907 người ở thôn, tổ dân phố, giảm so với trước khi thực hiện Nghị quyết là 10.704 người…

Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, đối với Vĩnh Phúc, điều quan trọng nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa tỉnh vượt qua sự trì trệ, phát triển nhanh, bền vững đòi hỏi Vĩnh Phúc phải tiếp tục đổi mới thật sự tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

“Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đang dần rút ngắn và tính bằng ngày, tình hình chung trong nước và khu vực lại biến động, thay đổi rất rõ ràng. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được, ko được buông xuôi, cần sốc lại...”, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ tổng thể đó, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi thông điệp cho nhiệm kỳ tới với 3 định hướng lớn.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tìm mọi cách nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa nền kinh tế của tỉnh  phát triển nhanh, bền vững.

Thứ hai, tập trung đầu tư cho an sinh xã hội, cho phúc lợi xã hội. Xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một nơi văn minh, hiện đại, bình yên, nơi có môi trường sống, môi trường vệ sinh, môi trường học tập sinh hoạt và nghỉ ngơi tốt nhất.

Thứ ba, thay đổi căn bản hệ tư tưởng cũ trì trệ, lạc hậu, thay cách nghĩ cách làm, hun đúc khát vọng, ý chí và lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giới trẻ để cùng nhau đưa Vĩnh Phúc lên một tầm cao mới.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Vĩnh Phúc tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích