3 khâu đột phá hút đầu tư của Tuyên Quang

Enternews.vn Nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong 3 khâu đột phá được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tuyên Quang trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Ông Trần Văn Lương - - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với 3 khâu đột phá được xác định: đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung một số sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng phát triển du lịch, những năm qua, Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

p/Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Phạm Minh Huấnp/(hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại Lễ ký cam kếtp/về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN giữa VCCI với các tỉnh phía Bắcbr class=

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Phạm Minh Huấn (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại Lễ ký cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN giữa VCCI với các tỉnh phía Bắc (năm 2016)

Ưu tiên phát triển bền vững

Tuyên Quang đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 2020 bổ sung quy hoạch 2025; quy hoạch ngành, phát triển công nghiệp định hướng đến năm 2020; quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung cho các dự án; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hạ tầng thiết yếu của Khu công nghiệp Long Bình An và các cụm công nghiệp. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; thành lập Ban chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Đặc biệt, tỉnh thường xuyên đối thoại với các DN nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận tiện, hấp dẫn nhà đầu tư.

Đến nay, Tuyên Quang đã quyết định chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 180 dự án với tổng vốn đăng ký trên 27 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 1.200 DN hoạt động theo Luật DN, trong đó 4 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong năm 2016, một số nhà đầu tư lớn đã tìm hiểu và đầu tư tại Tuyên Quang, như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Tập đoàn FLC, DN xây dựng Xuân Trường... Các dự án đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.

Theo ông Lương, phương châm của tỉnh là khai thác tiềm năng, nguồn lực, mở rộng liên kết để tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế; tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững; phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong vấn đề thu hút đầu tư, tỉnh Tuyên Quang tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu; sản phẩm công nghệ sinh học; Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp; phát triển dịch vụ du lịch; Phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông… Bên cạnh đó, Tuyên Quang cũng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chọn tạo giống, công nghệ sản xuất tạo giá trị cao cho các sản phẩm ở địa phương, như: chè, mía, cam, lạc, cây lâm nghiệp, chế biến thực phẩm.

Giảm tối đa thời gian đăng ký, thành lập DN

Tuyên Quang đã xác định cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư được là một trong những giải pháp quan trọng để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây được coi như điểm nhấn trong xây dựng kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thân thiện để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Từ mục tiêu này, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/5/2016 về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2017, trong đó “Giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính” là một trong những mục tiêu được đặt ra. Trên cơ sở đó, cùng với các cơ quan trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cụ thể, đăng ký, thành lập DN thời gian cắt giảm bình quân từ 16,7% đến 25,3% so với quy định; lĩnh vực đầu tư, đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp thời gian cắt giảm bình quân từ 35% đến 50% so với quy định…

Các dự án đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tuyên Quang theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 100% TTHC phù hợp được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phấn đấu đến năm 2020 mức độ hài lòng của người dân và DN về giải quyết TTHC đạt trên 80%. Tuyên Quang cũng đưa ra mục tiêu 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và 80% cơ quan hành hành chính cấp xã thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến năm 2020 có 7/7 huyện, thành phố thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện quản lý văn bản trên mạng… “Chúng tôi tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đăng ký DN, đầu tư nhằm giảm thời gian và chi phí cho DN. Đặc biệt, chú trọng việc hướng dẫn lập các mẫu giấy tờ, thủ tục phải đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật để người dân và DN có thể dễ dàng hoàn thiện khi khai nộp các hồ sơ” – ông Lương cho hay.

Cân đối nguồn lực đầu tư

Ông Lương cho biết, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang đã chủ động đề xuất các chương trình, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ huy động và quản lý vốn đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng loạt các chương trình do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, tham mưu đã phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tích cực tham gia các hoạt động mời gọi đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án, như: Dự án chế biến nông lâm sản Công ty cổ phần Woodsland thực hiện dự án chế biến gỗ rừng trồng; Dự án phát triển chăn nuôi của Tập đoàn Dabaco; Dự án dịch vụ du lịch như Khách sạn Mường Thanh, Trung tâm thương mại, nhà phố (shop-house) Vincom, Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang... Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, kiểm tra tiến độ thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các DN, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 3 khâu đột phá hút đầu tư của Tuyên Quang tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích