2018: Bộ Tài chính dự toán bội chi ngân sách Nhà nước bằng 3,7% GDP

Enternews.vn Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo đánh giá về tình hình nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2018 của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) là 1.319,2 nghìn tỷ đồng; trong đó, dự toán thu nội địa 1.099,3 nghìn tỷ đồng, dự toán thu dầu thô 35,9 nghìn tỷ đồng, dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu179 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng; trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 399,7 nghìn tỷ đồng, dự toán chi thường xuyên NSNN là 940,74 nghìn tỷ đồng, dự toán chi trả nợ lãi là 112,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ gốc của NSNN khoảng 159,74 nghìn tỷ đồng.

Dự toán bội chi NSNN là 204 nghìn tỷ đồng (3,7%GDP); trong đó bội chi ngân sách trung ương 3,5%GDP (195 nghìn tỷ đồng); bội chi ngân sách địa phương 0,2%GDP (9 nghìn tỷ đồng).

Nhiệm vụ huy động vốn là 363,28 nghìn tỷ đồng, trong đó để bù đắp bội chi 206,15 nghìn tỷ đồng, để trả nợ gốc 157,1 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018,  các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Một là, điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba là, tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).Tập trung triển khai sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối.

Bốn là, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Năm là, xây dựng cơ chế chính sách tài chính, trình cấp có thẩm quyền ban hành; triển khai quyết liệt, có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Luật quản lý nợ công.

Sáu là, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính...

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tám là, chủ động hội nhập tài chính quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, quốc tế; tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các FTA đã ký kết.

Chín là, tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất và kinh doanh trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra bình thường; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường. Chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn chi trả lương, các chính sách ASXH và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong dịp Tết này.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thuế phí đạt 21% GDP. Số vượt thu là của ngân sách địa phương (chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất). Do không bù trừ số vượt thu giữa các địa phương, nên không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, vẫn còn một số địa phương hụt thu cân đối ngân sách địa phương.

Tính đến 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; chi ĐTPTnguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn TPCP đạt khoảng 23,5% dự toán (năm 2016 tương ứng đạt 77% và 45,3% dự toán).

Bội chi NSNN năm 2017 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (174,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,48%GDP thực hiện).

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 2018: Bộ Tài chính dự toán bội chi ngân sách Nhà nước bằng 3,7% GDP tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích