Chủ đề: 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 12:28, 25/01/2020

Doanh nghiệp kỳ vọng gì trong năm 2020?

Năm mới 2020 vừa bắt đầu đem theo nhiều kỳ vọng của các doanh nghiệp về một viễn cảnh tươi sáng về cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh.