10/7: Diễn đàn "Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW:Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân"

Enternews.vn Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn "Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW:Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân".

Hơn 30 năm sau kể từ Đại Hội VI của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (tháng 5/2017), một lần nữa, kinh tế tư nhân tiếp tục được Đảng  khẳng định và ưu tiên phát triển với mục tiêu đưa nó "thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" với mục tiêu  đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp"; Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực KTTN vào GDP đạt khoảng 50% vào năm 2020, 55% vào năm 2025 và khoảng 60 - 65% năm 2030; Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 4 - 5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Và ngày 3 tháng 6 năm 2017 đã đi vào lịch sử khi Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW: “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Có thể nói, sự ra đời của Nghị quyết 10-NQ/TW đã  trở thành một động lực vô cùng quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra sự phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Một năm qua, Nghị quyết đã được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, xuyên suốt từ các Ban ngành trung ương đến địa phương... đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. 

Nhằm đánh giá việc thực hiện và cùng chỉ ra những rào cản, khó khăn thách thức mà thành phần kinh tế tư nhân đang gặp phải, qua đó tìm ra giải pháp giúp thành phần kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, ổn định và hiệu quả, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, báo Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế TW (CIEM) tổ chức Diễn đàn với chủ đề:

“Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW:

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN”

Thời gian: 13h30 - 17h00, thứ Ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 7, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới tham dự chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0936328868, 024.35772400, Email: sukien@dddn.com.vn, hoặc đăng ký tham dự chương trình tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/tWRaNnkbQAsN258C2

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích