Bất động sản

Chính sách “kìm chân” doanh nghiệp bất động sản

Vướng mắc liên quan đến chính sách được các doanh nghiệp đánh giá là rào cản lớn nhất để hướng đến thị trường bất động sản Việt Nam phát triển ổn định và bền vững.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1582109227 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1582109227 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

EVFTA - Hành trình một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ

Hiệp định EVFTA sẽ mở ra một cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng tâm thế đón đầu cho lợi ích mà Hiệp định mang lại.