Bình luận

Công thức cho Dự án PPP thành công?

Sáng nay (25/5), Quốc hội sẽ cho ý kiến các dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1590366888 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1590366888 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3