Ngân hàng

Triển khai Basel III: Cần “lựa cơm gắp mắm”

Mặc dù Basel III sẽ giúp các ngân hàng phát triển bền vững hơn, nhưng các chuyên gia cho rằng, với quy mô của các ngân hàng Việt Nam hiện nay, việc triển khai nên “lựa cơm gắp mắm”.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1610731253 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1610731253 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 15/01/2021: Nữ doanh nhân và việc tử tế

Thành công từ các chương trình Hội tụ Nữ doanh nhân Duyên hải phía Bắc, năm nay chương trình Hội tụ nữ doanh nhân mở rộng thành quy mô toàn quốc với chủ đề “Nữ doanh nhân và việc tử tế”.