1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Chênh vênh “chuồng cọp” chung cư cũ

Với mục đích gia tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ gia đình sống tại những khu nhà chung cư, tập thể cũ đã tự ý cải tạo, cơi nới “chuồng cọp” gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ an toàn PCCC.