Kinh tế vĩ mô

Thủ tướng đồng ý “mở cửa” vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, tần suất và điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước do nhà chức trách hàng không hai nước thống nhất.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594664345 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594664345 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10