Chứng khoán

Cổ phiếu ngành Dược - “Năm COVID thứ nhất” nhìn lại…

Ngành Dược được đánh giá là ít chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, do thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp ngành dược nào cũng được hưởng lợi.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1614461224 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1614461224 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10