Kinh tế vĩ mô

Điện một giá: 2.890 đồng/kWh, chuyên gia nói "không hợp lý"

Với mức giá điện một giá 2.703-2.890 đồng/kWh, tương đương 145% và 155% giá bán lẻ bình quân mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng "đều không hợp lý".

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1597175203 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1597175203 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10