Video

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: DAP Vinachem Hải Phòng tự tin thoát khỏi danh sách đen

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém một số dự án chậm tiến độ ngành Công Thương ngày 26-11, dự án DAP-1 Hải Phòng đã chính thức ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý của Ban Chỉ đạo.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611385620 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611385620 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: DAP Vinachem Hải Phòng tự tin thoát khỏi danh sách đen

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém một số dự án chậm tiến độ ngành Công Thương ngày 26-11, dự án DAP-1 Hải Phòng đã chính thức ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý của Ban Chỉ đạo.