Chính trị - Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ"

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1618492040 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1618492040 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.