Ngân hàng

Rất khó xảy ra "bong bóng" ở hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán

Cung tiền (M2) tiếp tục đổ vào hai thị trường bất động sản và chứng khoán bất chấp mọi lo ngại dự báo của nhiều chuyên gia? Liệu có bong bóng xảy ra trên hai thị trường này?

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1620613773 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1620613773 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10