Chính trị - Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Phải có luật để bảo vệ nhà đầu tư"

“Các nhà đầu tư họ tin luật, không tin nghị định. Phải có luật thì họ mới làm vì luật mới bảo vệ cho nhà đầu tư, để xã hội hoá, kêu gọi tư nhân đầu tư".

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1573513294 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1573513294 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 

Bổ sung cơ chế bảo lãnh thanh toán đối với nhà thầu

Đề nghị bổ sung quy định về cơ chế bảo lãnh thanh toán của chủ đầu tư đối với nhà thầu để vừa đảm bảo tính công bằng giữa nhà thầu và chủ đầu tư, vừa góp phần khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

 

Hải Phòng: Thách thức trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Mặc dù khởi nghiệp tại Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, nhưng để có thể khởi nghiệp được theo hướng đổi mới sáng tạo thì các startup vẫn còn không ít vướng mắc và thách thức