Kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không bắt doanh nghiệp phải trả nợ trong bối cảnh khó khăn

Với gói hỗ trợ tiền tệ 300.000 tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, không bắt doanh nghiệp phải trả nợ trong bối cảnh khó khăn.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1586358281 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1586358281 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5