Chính trị - Xã hội

Cơ hội hợp tác phát triển từ “khủng hoảng COVID-19”

Có thể khẳng định, trong “khủng hoảng COVID-19” cũng như sau này, sự kết hợp giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ ngày càng khăng khít.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594684037 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594684037 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Nhiều giải pháp kích cầu du lịch Tuyên Quang

Giống như mọi địa phương khác trên cả nước, dịch bệnh khiến lượng khách dến với Tuyên Quang sụt giảm nghiêm trọng, Tuyên Quang cần phải đẩy mạnh nhiều giải pháp để kích cầu du lịch tỉnh nhà.