Chuyên đề

Thời tiền dễ

Từ mức độ tiền rẻ với kỷ nguyên hạ lãi suất thấp kỷ lục để tạo thuận lợi bơm tiền, thời tiền tệ dễ dãi đã kéo dài như có tính chu kì liên tục trong hàng chục năm qua.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1618398647 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1618398647 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ I): Bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.