Bất động sản

Đề xuất cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân: Một quyết định hợp lý

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản thống nhất quan điểm với UBND tỉnh Hà Giang theo hướng cải tạo, chỉnh trang Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân cho khách du lịch.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571098970 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571098970 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

"Bảo vệ doanh nhân là bảo vệ sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế"

Đó là chia sẻ của Ts Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương.