Tài chính số

"Big Four" Kiểm toán & Tiền điện tử (kỳ 1): Từng bước tiếp cận thị trường

Mặc dù Bitcoin được thiết kế với tư tưởng "thiếu tin cậy" nhưng ngành công nghiệp này lại cần những thực thể đáng tin cậy để xúc tác cho hệ sinh thái. Và thực thể đó trước hết là nhóm kiểm toán...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611590395 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611590395 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Ngày hội quất cảnh Hội An

TP Hội An tiếp tục tổ chức ngày hội quất cảnh nhằm giúp người nông dân mở rộng thị trường, tăng sức tiêu thụ cho cây quất Cẩm Hà.