Chính trị - Xã hội

TRỰC TUYẾN: Toạ đàm “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam”

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến chủ đề: “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam” lúc 13h30 - 17h00 ngày 29/5 tại Đà Nẵng.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1590746100 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1590746100 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3
 
 

TRỰC TIẾP: Toạ đàm “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam”

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức buổi Toạ đàm trực tuyến chủ đề: “Ô nhiễm rác thải và các giải pháp phát triển công nghệ điện rác tại Việt Nam” lúc 13h30 - 17h00 ngày 29/5 tại Đà Nẵng.