Bất động sản

Giá đất đang "lệch lạc" so với thị trường

Hiện nay, chúng ta vẫn loay hoay với quy hoạch sử dụng đất. Xem xét từng loại đất cũng quan trọng nhưng không bằng việc chỉ ra loại đất đó ở đâu.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1576194070 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1576194070 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5