Ngân hàng

Các ngân hàng đang trích lập dự phòng rủi ro ra sao?

Dù nợ xấu nội bảng đang tăng, nhưng một số ngân hàng đã nhẹ tay trong trích lập dự phòng quý II để ghi nhận lợi nhuận bán niên tích cực…

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1597255533 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1597255533 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10