Bất động sản

Đất cơ quan, xí nghiệp sau di dời (KỲ II): Phải cấm xây cao ốc

Đã đến lúc TP Hà Nội phải thi hành nghiêm túc Luật Thủ đô, nhất là phải cấm xây cao ốc trên đất các cơ quan, xí nghiệp sau khi di dời.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571354771 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571354771 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5