Bất động sản

“Đánh thức” bất động sản Quảng Ninh: Đầu ra cho các siêu dự án

Quy hoạch hạ tầng, giao thông hoàn thiện cùng với thế mạnh về du lịch đã trở thành tiền đề cho nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án lớn tại Quảng Ninh, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1603432152 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1603432152 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 23/10: “Đánh thức” bất động sản Quảng Ninh

Quy hoạch hạ tầng, giao thông hoàn thiện cùng với thế mạnh về du lịch đã trở thành tiền đề cho nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án lớn tại Quảng Ninh, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.