Bất động sản

Chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở giá thấp (KỲ II): Doanh nghiệp cần cơ chế

Để hiện thực hóa chiến lược nhà giá thấp, vừa túi tiền cần sự vào cuộc đồng bộ của các bên, từ nhà nước đến doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1620279665 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1620279665 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Bộ Y tế đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều cách để mua vaccine

"Dự kiến trong năm 2021, đầu năm 2022, Việt Nam có các nguồn vaccine gồm 38,9 triệu liều Astra Zeneca do chương trình Covax hỗ trợ, 30 triệu liều Astra Zeneca do VNVC đặt mua."