Chính trị - Xã hội

Việt Nam có ca COVID-19 ngoài cộng đồng đầu tiên sau 88 ngày

Bộ Y tế vừa thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ người cách ly. Đây là bệnh nhân thứ 1.347 có liên quan trực tiếp đến bệnh nhân 1.342 được công bố trước đó.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1606759075 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1606759075 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt để không thua thiệt trong RCEP

Theo ông Mạc Quốc Anh, Chính phủ, Bộ, ngành cần vào cuộc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam không bị thua thiệt trước sự chênh lệch về kinh tế giữa các thành viên của RCEP.