Diễn đàn kinh tế

Đầu tư phát triển vùng Trung Du và miền núi phía Bắc: Thể chế đi trước...

13h00 chiều nay (20/4), Diễn đàn "Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020 – 2030" sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1618882842 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1618882842 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Ì ạch cải tạo chung cư cũ (KỲ IV): Vai trò không thể thay thế của nhà nước

Theo PGS. TS Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, chừng nào nhà nước chưa can thiệp thì việc cải tạo chung cư cũ khó có thể thành công.