Tâm điểm

Thuỷ điện nhỏ và bài toán kinh tế - môi trường

Thủy điện nhỏ gây ra rất nhiều hệ lụy môi trường, sinh thái và làm gia tăng xói lở bờ biển do chặn dòng bùn cát chảy ra biển; thủy điện nhỏ cũng có những nguy cơ gây lũ quét rất lớn nếu đập bị vỡ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1604163736 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1604163736 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10