Bình luận

Luật Đầu tư 2020: Hoá giải nhiều chồng chéo trong thủ tục đầu tư

Luật Đầu tư 2020 được kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594361451 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594361451 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 10/07: Bất động sản tận dụng "cơ hội mới trong thời đại mới"

Để tận dụng được "cơ hội mới trong thời đại mới", TS. Vũ Tiến Lộc - VCCI cho biết, điều đầu tiên cần là thúc đẩy thực hiện các gói hỗ trợ hiện có.