Quản trị

Lifebuoy "sống lại" nhờ COVID-19

Đến tháng 9, Lifebuoy trở thành thương hiệu tỷ đô tiếp theo của Unilever ‘nhờ’ COVID-19 và những chiến dịch marketing hợp lý.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1606365257 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1606365257 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10