VCCI

Doanh nghiệp thấu tình - lao động thấu hiểu

Với hầu hết các doanh nghiệp chịu “tổn thương” vì COVID-19, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất 2021 sẽ không điều chỉnh lương tối thiểu vùng, đồng thời chưa áp dụng lương tối thiểu theo giờ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1596803193 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1596803193 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 07/08: Nỗi lo chính sách thiếu nhất quán

Trước mắt, doanh nghiệp xuất khẩu ván gỗ ghép được áp dụng với thuế suất 0% nhưng những ồn ào và tranh cãi xung quanh câu chuyện có hay không việc Hải quan áp nhầm mã HS vẫn chưa tới hồi kết thúc.