Bình luận

PHÁP LUẬT CUỐI TUẦN: Giải cứu BOT – Không có trong tiền lệ

Mặc dù đang hiện hữu với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp, ngân hàng, thế nhưng, giải cứu BOT như đề xuất của Bộ GTVT là việc bất hợp lý, không có trong tiền lệ…

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1621158751 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1621158751 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10