Tiền Tệ

Kiều hối 2021: Quan ngại hay lạc quan?

Kiều hối 2020 của Việt Nam tạm ước sụt giảm nhẹ so với 2019. Song 2021, tình hình có thể thay đổi mà yếu tố chi phối lại phụ thuộc đột phá tăng trưởng kinh tế...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611022594 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611022594 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Thúc đẩy hợp tác đầu tư, nâng cao giá trị "viên kim cương màu xanh" Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án; trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng.