Video

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Gỡ vướng cho công nghệ điện rác tại Việt Nam

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Trọng - TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam, hiện nay, đốt rác phát điện đang là giải pháp tối ưu trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1620460702 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1620460702 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Gỡ vướng cho công nghệ điện rác tại Việt Nam

Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Trọng - TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam, hiện nay, đốt rác phát điện đang là giải pháp tối ưu trong việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt