Chỉ đạo của Chính phủ

[CHỈ ĐẠO NỔI BẬT CỦA CHÍNH PHỦ TỪ 13 -18/1] "Gỡ khó" cho hạ tầng hàng không; Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; Cần nhiều văn bản như "Nghị định 100"; "Gỡ khó" cho hạ tầng hàng không; Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ... là tin nóng trong tuần qua.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1579369499 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1579369499 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5