Tâm điểm

Phiếm đàm nước Mỹ trong thời khắc chuyển giao

Dù là ai nắm quyền thì bản chất nước Mỹ vẫn không bao giờ thay đổi.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611157887 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611157887 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO 20/01/2021: QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy chuẩn, ngành nông nghiệp vẫn còn khá nhiều việc để làm.