Ngân hàng

Đổi mới ngân hàng 2020: Sinh trắc học giải bài toán niềm tin

Trong khi người dùng vẫn đang còn ngần ngại với eKYC nhưng mặt khác vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về bảo mật giao dịch tài chính, giới quan sát tiếp tục đánh giá cao triển vọng sinh trắc học...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594608007 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594608007 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10