Video

ĐIỂM BÁO 20/01/2021: QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy chuẩn, ngành nông nghiệp vẫn còn khá nhiều việc để làm.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611102021 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611102021 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO 20/01/2021: QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy chuẩn, ngành nông nghiệp vẫn còn khá nhiều việc để làm.