Kinh tế vĩ mô

Xu hướng phát triển năng lượng tái tạo và thực tiễn tại Việt Nam

Phiên đối thoại trao đổi các vấn đề về cơ chế chính sách, tài chính, công nghệ, kỹ thuật, quy hoạch và môi trường cho phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, diễn ra chiều 28/10 tại Hà Nội.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1603915957 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1603915957 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Khóa huấn luyện Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên nguồn thu hút hơn 50 học viên

Khóa huấn luyện Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên nguồn do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thu hút hơn 50 học viên là các doanh nhân, giảng viên của các trường Cao đẳng, Đại học.