Pháp luật

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Giảm giờ làm có thể khiến tốc độ tăng trưởng giảm đi

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần thì tổng chi phí lao động sẽ tăng 17%, tổng giá trị xuất khẩu giảm đi khoảng 20 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đi 0,5%.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571854217 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571854217 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5