Chính trị - Xã hội

1,8 triệu ha đất lâm, nông trường đóng góp gì cho quốc kế dân sinh?

Theo Thủ tướng, làm sao để nông, lâm trường dẫn dắt ngành nông nghiệp Việt Nam, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1574075625 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1574075625 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

Nhà đầu tư thu phí không dừng BOT trả dự án cho Bộ GTVT

Sau khi VETC đề nghị trả lại dự án, Bộ GTVT khẳng định sẽ chuyển cho một nhà đầu tư khác tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại 44 trạm BOT.