Diễn đàn kinh tế

Thủ tướng "đối thoại 2045": Tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường

"Đối thoại 2045" sẽ được tổ chức định kỳ, trực tuyến và trực tiếp về nhiều chủ đề khác nhau liên quan tới tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1615032083 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1615032083 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Tạo môi trường để "đại bàng nội" tự chủ và phát triển

Chương trình "làm tổ cho Đại bàng nội" diễn ra chiều 5/3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bàn về các giải pháp nhằm dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới.