Diễn đàn kinh tế

KINH TẾ CUỐI TUẦN: Dự thảo Quy hoạch điện VIII và sứ mệnh “đi trước một bước”

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình và Hội đồng Thẩm định khẩn trương thẩm định Đề án Quy hoạch Điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2021.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1615015186 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1615015186 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10