Doanh nghiệp

[ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM] 7.000 tỷ đồng "cứu trợ" đang ở đâu?

Nguồn vốn 7.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam lẽ ra phải được sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020, nhưng đến nay, chưa một hạng mục nào được thi công trên tuyến.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1582589208 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1582589208 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.