Tâm điểm

[TÂM ĐIỂM TUẦN TỪ 24-29/2] Đường sắt, thầy thuốc và nỗi buồn giáo dục

Năm nay, ngày Thầy thuốc Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên câu chuyện về đường sắt cũng chiếm đáng kể thời lượng của báo chí.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1582946371 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1582946371 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5