Diễn đàn kinh tế

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Không biến các cơ chế hỗ trợ kinh tế tư nhân thành bao cấp, phục vụ “lợi ích nhóm”

Thủ tướng yêu cầu không biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thành bao cấp, phục vụ "lợi ích nhóm" dưới mọi hình thức.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1615056306 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1615056306 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Tạo môi trường để "đại bàng nội" tự chủ và phát triển

Chương trình "làm tổ cho Đại bàng nội" diễn ra chiều 5/3 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đã bàn về các giải pháp nhằm dọn đường cho khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam tiếp tục bứt phá trong bối cảnh mới.