Chứng khoán

“Bùng nổ” cho vay margin đầu tư chứng khoán

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của các công ty chứng khoán cho thấy dư nợ cho vay margin đầu tư chứng khoán tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1606295255 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1606295255 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10