Tâm điểm

[TÂM ĐIỂM TUẦN QUA] Trọng dân, nhận thức lại để vượt qua khó khăn

Khó khăn chồng chất, hơn lúc nào hết cần phép thắng lợi tinh thần trên cơ sở nhận thức lại nhiều thứ sau đại dịch lần này...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1585514752 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1585514752 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

[QUYẾT TOÁN THUẾ 2019 - phần 2] Những sai sót thường mắc và những điều cần đặc biệt cần lưu ý

Những sai sót thường gặp khi quyết toán thuế sẽ được ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhấn mạnh và đặc biệt lưu ý với các doanh nghiệp trong phần hai này.