Bình luận

Luật Doanh nghiệp 2020: Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ giúp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, từ đó giúp hoạt động của doanh nghiệp sẽ hiệu quả, bền vững hơn.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594410900 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594410900 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10