1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Ở “chui” trong khu đô thị triệu đô

Trong chính ngôi nhà cả chục tỉ đồng của mình tại khu đô thị lấn biển Đa Phước, hàng trăm hộ dân đang phải “đối mặt” với hàng loạt bất cập do ở “chui” vì không đảm bảo đảm điều kiện cư trú.

 

Vì sao Núi Pháo thắng kiện trong vụ tranh chấp trọng tài quốc tế với Jacobs?

Vì sao Núi Pháo thắng kiện 130 triệu USD với Jacobs, công ty con tại Úc của Jacobs GroupAustralia theo phán quyết của Hội đồng trọng tài do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore chỉ định?