Tâm điểm

"Cầu hàng không" đặc biệt giữa tâm dịch COVID-19

Sáng nay, 29/3, từ Hà Nội đến Ucraina - một "cầu hàng không" lịch sử nối liền hơn 8000 km đã cất cánh, một chuyến bay cộng hưởng sức mạnh cộng đồng.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1585457585 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1585457585 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

[QUYẾT TOÁN THUẾ 2019 - phần 2] Những sai sót thường mắc và những điều cần đặc biệt cần lưu ý

Những sai sót thường gặp khi quyết toán thuế sẽ được ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhấn mạnh và đặc biệt lưu ý với các doanh nghiệp trong phần hai này.