Video

THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (Số 9): Kiến tạo môi trường pháp lý phục vụ doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp có cuộc trò chuyện với Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về kiến tạo môi trường pháp lý tốt để phục vụ doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1606656273 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1606656273 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (Số 9): Kiến tạo môi trường pháp lý phục vụ doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp có cuộc trò chuyện với Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về kiến tạo môi trường pháp lý tốt để phục vụ doanh nghiệp.