Chính trị - Xã hội

TP Thủ Đức đặt mục tiêu 5 năm ngập một lần (Bài 1): Mục tiêu có khả thi?

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, giai đoạn 2020-2035, trong đó có đặt ra mục tiêu 5 năm mới ngập một lần?

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611275978 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611275978 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10