Chính trị - Xã hội

Cơ hội hợp tác phát triển từ “khủng hoảng COVID-19”

Diễn đàn Doanh nghiệp và Báo chí 2020; Lễ phát động Chương trình Bình chọn tác phẩm báo chí viết về Doanh nhân – Doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh được tổ chức vào 14h ngày 14/7.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594697045 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594697045 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Nhiều giải pháp kích cầu du lịch Tuyên Quang

Giống như mọi địa phương khác trên cả nước, dịch bệnh khiến lượng khách dến với Tuyên Quang sụt giảm nghiêm trọng, Tuyên Quang cần phải đẩy mạnh nhiều giải pháp để kích cầu du lịch tỉnh nhà.