Ngân hàng

Phê duyệt hạn mức tăng trưởng tín dụng theo quí có gây áp lực cho ngân hàng?

Năm 2021, NHNN sẽ nới room tín dụng theo quý. Vậy điều này có gây áp lực cho ngành ngân hàng?

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1615248188 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1615248188 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10