Vấn đề hôm nay

Việt Nam đặt khoảng 50-150 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 của Nga

Số lượng vắc xin Việt Nam có thể đặt dao động trong khoảng 50-150 triệu liều, trong đó có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam trả tiền.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1597427724 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1597427724 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 14/8: Lực đẩy từ chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 115 nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực cung ứng.