Chính trị - Xã hội

Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Chống cửa quyền, ngăn “tham nhũng vặt”

Làm thủ tục qua cổng dịch vụ công quốc gia không những nhanh hơn mà còn chống được cửa quyền, hách dịch, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1575896040 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1575896040 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5