Diễn đàn kinh tế

Doanh nghiệp năng lượng bất lực vì “Giấy phép hoạt động điện lực”?

Giấy phép hoạt động điện lực không phải giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, nếu không có giấy phép này doanh nghiệp năng lượng sẽ không được hoàn thuế VAT.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1620369306 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1620369306 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 07/05: Cơ chế tài chính cho hợp tác công tư

Tinh thần của Luật về PPP đã toát lên một định hướng mới, thay vì “khoán trắng” cho đầu tư tư nhân thì nay, Nhà nước sẵn sàng tham gia về tài chính, qua đó cùng với tư nhân quản lý các dự án PPP.