Quốc tế

[QUỐC TẾ TUẦN QUA] Dệt may, dầu mỏ, bán lẻ... lắm thách thức, nhiều cơ hội

Chỉ số PMI tăng là tín hiệu tốt cho kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh dầu mỏ, dệt may, ngành bán lẻ tan hoang vì đại dịch COVID-19.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1586006776 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1586006776 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5