Chính trị - Xã hội

Chuyên gia Ngô Trí Long: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vẫn nên tồn tại

Chuyên gia tài chính – ngân hàng Ngô Trí Long cho rằng: chỉ khi thị trường xăng dầu cạnh tranh thực sự, không còn doanh nghiệp nào giữ vị trí thống lĩnh thì lúc đó nhà nước mới nên xóa quỹ này.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1582216782 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1582216782 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5