Tâm điểm

Đất “vàng” và những giọt nước mắt đặt ra nhiều trăn trở

Câu chuyện đất “vàng” số 8-12 Lê Duẩn đã tạm khép lại cùng với những giọt nước mắt của những bị cáo nhưng sau đó vẫn còn sự trăn trở cho công chúng và cả những người trong cuộc.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1600679603 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1600679603 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

TP. HCM: Nâng cao nhận thức của người dân về rác thải

Chương trình dổi rác thải nhựa lấy quà được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng rác thải nhựa.