Bất động sản

Thu hồi, đấu giá đất hai bên đường mới (KỲ VI): Chậm còn hơn không

Các chuyên gia cho biết đây là một chủ trương đúng đắn, tuy nhiên từ chủ trương đến thực tế vẫn cần một sự chuẩn bị bài bản về chính sách.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1614353038 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1614353038 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10