Chứng khoán

Cổ phiếu èo uột, doanh nghiệp công nghệ Việt chưa được xem là... công nghệ

Bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc khối phân tích- VNDIRECT cho rằng, các nhà đầu tư chưa nhìn nhận cổ phiếu công nghệ đang niêm yết ở Việt Nam thật sự là doanh nghiệp công nghệ...

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1610966346 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1610966346 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.