Bất động sản

“Nghịch lý” chiến lược nhà giá thấp

Chiến lược phát triển nhà giá thấp do Bộ Xây dựng đang chủ trì muốn thành công phải có sự vào cuộc chung tay của nhiều cơ quan từ Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đến doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1614490824 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1614490824 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

“Nghịch lý” chiến lược nhà giá thấp

Chiến lược phát triển nhà giá thấp do Bộ Xây dựng đang chủ trì muốn thành công phải có sự vào cuộc chung tay của nhiều cơ quan từ Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đến doanh nghiệp.