Kinh tế vĩ mô

[COVID-19] Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực "giải cứu" từ Chính phủ

Kết quả khảo sát của ĐH KTQD cho thấy, 93,9% các doanh nghiệp điều tra đánh giá dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1586184376 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1586184376 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

[BÌNH LUẬN ÁN LỆ VIỆT NAM] Án lệ 16/2017- Công nhận hợp đồng định đoạt di sản do một người thừa kế xác lập

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp và diện tích đất đã chuyển nhượng không còn trong khối di sản để chia thừa kế...