Diễn đàn kinh tế

Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và thách thức

Toạ đàm "Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và thách thức" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức chiều 22/4.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1619107762 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1619107762 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

[TRỰC TIẾP] Tọa đàm "Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và thách thức"

Toạ đàm "Xã hội hoá đầu tư ngành nước: Cơ hội và thách thức” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại trụ sở VCCI Hà Nội.