Doanh nghiệp

[ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM] Sắp được "giải cứu"?

Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, không được để ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1582621537 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1582621537 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

Để Việt Nam "hấp thụ" tốt hơn lợi ích từ EVFTA và EVIPA

Sau hơn một năm thực thi, CPTPP đã có những hiệu quả đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh nghiệm từ hiệp định này cũng là bài học để Việt Nam hấp thụ tốt hơn lợi ích từ EVFTA, EVIPA và những FTA khác.