Bất động sản

SCIC khó "duyên" với bất động sản

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dường như không “mát tay” khi đầu tư, góp vốn mua cổ phần của một số công ty kinh doanh bất động sản.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571343138 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571343138 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5