Vấn đề hôm nay

Lệnh cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4 cụ thể như thế nào?

Đây chưa phải quyết định phong toả mà là khuyến cáo, yêu cầu của Chính phủ. Người dân hãy ở nhà chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nếu dịch bệnh bùng phát diện rộng các biện pháp sẽ nghiêm ngặt hơn.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1585644621 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1585644621 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5