Chính trị - Xã hội

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với doanh nhân Việt Nam

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới cộng đồng doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1597367765 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1597367765 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 14/8: Lực đẩy từ chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 115 nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực cung ứng.