Chính trị - Xã hội

Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp ở Biển Đông bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571149046 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571149046 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

"Bảo vệ doanh nhân là bảo vệ sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế"

Đó là chia sẻ của Ts Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương.