Luật sư

Có được chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng vì COVID-19?

Một những những loại hợp đồng bị tác động nhiều bởi COVID-19 và phát sinh tranh chấp trong thời gian vừa qua là hợp đồng thuê mặt bằng.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1621222923 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1621222923 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10