Kinh tế vĩ mô

Thủ tướng yêu cầu góp lực đẩy cho "cỗ xe tam mã" tăng trưởng

Cỗ máy tăng trưởng được ví như “cỗ xe tam mã” gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính đóng góp lực đẩy "cỗ xe tam mã" này.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1594115281 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1594115281 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

Hải Phòng: Cần tận dụng lợi thế của bất động sản công nghiệp

Sự phát triển của bất động sản công nghiệp sẽ là lợi thế để nhà đầu tư Hải Phòng bắt tay, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của cả các loại hình nhà ở.