Chính trị - Xã hội

Dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế 2020

Tăng trưởng kinh tế cũng cần có sự hài hoà giữa phát triển con người và gắn với bảo vệ môi trường.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1579934137 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1579934137 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5
 
 

Doanh nghiệp kỳ vọng gì trong năm 2020?

Năm mới 2020 vừa bắt đầu đem theo nhiều kỳ vọng của các doanh nghiệp về một viễn cảnh tươi sáng về cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh.