Chính trị - Xã hội

Vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ

Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ" diễn ra chiều nay (18/10) tại trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1571428557 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1571428557 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5