Chỉ đạo của Chính phủ

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu phản ánh về điện gió của Diễn đàn Doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5363/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu phản ánh của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1593816465 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1593816465 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10