Bất động sản

Nhận diện “tương lai của condotel”

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường condotel” đã diễn ra phiên thảo luận chủ đề “tương lai của condotel”.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1576360083 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1576360083 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5