Video

ĐIỂM BÁO NGÀY 25/06: "Vùng đổi mới sáng tạo" không quá xa

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, “vùng đổi mới sáng tạo” chính là sự tiếp nối của những đề án thành phố thông minh đang và sẽ tiếp tục triển khai tại hầu hết các địa phương trên cả nước.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1600996381 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1600996381 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 25/06: "Vùng đổi mới sáng tạo" không quá xa

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, “vùng đổi mới sáng tạo” chính là sự tiếp nối của những đề án thành phố thông minh đang và sẽ tiếp tục triển khai tại hầu hết các địa phương trên cả nước.