Vấn đề hôm nay

Đón xem chuỗi talkshow “Thế giới biến đổi và con đường của Việt Nam”

Chuỗi talkshow gồm 3 phần: Phần I: Thế giới biến đổi; Phần II: Vươn khơi - lựa chọn tương lai; Phần III: Thuyền trưởng - Nhà nước kiến tạo trong bối cảnh mới.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1600439269 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1600439269 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 18/09: Bán vốn Nhà nước hay bán doanh nghiệp?

Trong bối cảnh Chính phủ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thì việc chưa phân định rõ thế nào là bán vốn hay bán doanh nghiệp đang khiến nhà nước thất thu.