Chính trị - Xã hội

Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ: Kỳ vọng một nước Mỹ đoàn kết!

Ông Biden đã tuyên thệ rằng ông sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1611167135 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1611167135 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO 20/01/2021: QR code - con đường tất yếu để nông sản đi xa

Truy xuất nguồn gốc trở thành con đường tất yếu, là “chìa khóa” đưa nông nghiệp Việt đến với thế giới. Tuy nhiên, để thực hiện đúng quy chuẩn, ngành nông nghiệp vẫn còn khá nhiều việc để làm.