Chứng khoán

"Bong bóng" tài sản đang xuất hiện trên thị trường chứng khoán?

Nguy cơ "bong bóng" thị trường có đang chực chờ, nhất là khi margin thị trường trong quý đầu năm 2021 đã đạt kỷ lục. Theo đó, rủi ro cho thị trường là không nhỏ?

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1620781128 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1620781128 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

ĐIỂM BÁO NGÀY 12/05: Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng

Toạ đàm "Thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng” gợi mở nhiều hướng xử lý vấn đề đang gây áp lực tâm lý và gánh nặng tài chính đối với ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.