Tiền Tệ

"Sóng tỷ giá" cuối năm 2019 sẽ thế nào?

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỷ giá trung tâm liên tục được NHNN điều chỉnh tăng, trong khi tỷ giá giao dịch thực tại các ngân hàng khá ổn định.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1575848125 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1575848125 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,12
1 2 3 4 5