XPH kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn có lãi nhờ đâu?

XPH lãi 4,8 tỷ đồng trong quý 3/2017 nhờ đầu tư tài chính

Theo BCTC quý 3, XPH lãi ròng 4,8 tỷ đồng là nhờ tiền đầu tư vào Công ty Xavinco đã được chia lợi nhuận 11,64% (tương đương số tiền 8,3 tỷ đồng), số lợi nhuận này là số lũy kế đến 31/12/2016.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của XPH cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước khi ghi nhận 1,3 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn rất nhiều so với 9,4 tỷ đồng năm ngoái. Doanh thu luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt chưa được một nửa so với năm trước khi chỉ đạt 12,8 tỷ đồng (năm trước là 29,9 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong quý 1 và 2/2017, XPH lỗ lần lượt là 958 triệu đồng và 2,8 tỷ đồng. Theo giải trình của XPH, nguyên nhân thua lỗ quý 2 của doanh nghiệp này là do tình hình sản xuất kinh doanh nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm mới của Công ty vẫn đang trong quá trình thâm nhập thị trường, kinh doanh hóa chất không có. Ngoài ra, tháng 4, 5 sản lượng gia công với Unilever đã giảm, tháng 6 đã thanh lý hợp đồng gia công.

Hiện nay, giá giao dịch của cổ phiếu XPH chỉ đạt quanh vùng 5.000 – 6.000 đồng/cp. Trong khi trước đó, vào thời điểm năm 2016, cổ phiếu XPH từng có thời điểm đạt 13.900 đồng/cp.