Western Digital đạt 3,2 tỷ USD doanh thu trong quý IV năm tài chính 2015

Western Digital đạt 3,2 tỷ USD doanh thu trong quý IV năm tài chính 2015

01/08/2015 1:53 Chiều

(DĐDN) – Western Digital® (WDC) vừa công bố báo cáo doanh thu đạt 3,2 tỉ USD và thu nhập sau thuế đạt 220 triệu USD, tương đương 0,94 USD một cổ phiếu trong quý IV năm tài chính của công ty, kết thúc vào ngày 3/7/2015. Lợi nhuận (non-GAAP) đạt 356 triệu USD, tương đương 1,51 USD một cổ phiếu.

Cùng kì năm ngoái, Western Digital đã báo cáo doanh thu 3,7 tỉ USD và thu nhập sau thuế 317 triệu USD tương đương 1,32 USD một cổ phiếu. Lợi nhuận (non-GAAP) cùng kì năm trước là 445 triệu USD hay 1,85 USD một cổ phiếu.

Western Digital đã thu lại 488 triệu USD tiền mặt trong quá trình hoạt động trong quí IV, kết thúc với tổng lượng tiền mặt tương đương với 5 tỉ USD. Trong quí IV, công ty đã tận dụng 198 triệu USD để mua lại 2 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngày 5/5, công ty đã tuyên bố giá trị 0,5 USD cho mỗi cổ tức, được trả cho các cổ đông vào 15/7.

Trong năm tài chính 2015, Western Digital đã đạt doanh thu 14,6 tỉ USD và thu nhập sau thuế đạt 1,5 tỉ USD, tương đương 6,18 USD một cổ phiếu. Năm 2014, công ty đã báo cáo doanh thu 15,1 tỉ USD và thu nhập sau thuế đạt 1,6 tỉ USD, tương đương 6,68 USD một cổ phiếu. Lợi nhuận (non-GAAP) năm 2015 đạt 1,8 tỉ USD, tương đương 7,76 USD một cổ phiếu. Lợi nhuận (non-GAAP) năm ngoái đạt 2 tỉ USD, tương đương 8,1 USD một cổ phiếu. Các hoạt động trong năm tài chính 2015 đã mang về 2,2 tỉ USD tiền mặt và Western Digital đã sử dụng 1,4 tỉ USD trả cổ tức và mua cổ phiếu.

Lam Chung

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 8.06%
 • 4.84%
 • 6.45%
 • 3.23%
 • 19.35%
 • 11.29%
 • 1.61%
 • 1.61%
 • 14.52%
 • 17.74%
 • 6.45%
 • 4.84%