p/Viet Capital Bank “bắt tay” với AIA giúp khách hàng hoạch địch tài chính tương lai

Sự hợp tác này, AIA Việt Nam sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng

Với sự hợp tác này, AIA Việt Nam sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng của Viet Capital Bank với ứng dụng hộ trợ kinh doanh mang tính tương tác trên iPad iPoS và những dịch vụ số thông qua cổng thông tin khách hàng MyPage, dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến, dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh trong vòng 60 phút JetClaim. Những dịch vụ này sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang đến cho họ sự tiện lợi và an toàn trong trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tài chính. Hai bên cùng cam kết sẽ đầu tư để tiếp tục đổi mới và sáng tạo hơn trong việc tiếp cận, xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng Việt Nam.

Ông Ngô Quang Trung - Tổng Giám đốc Viet Capital Bank chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng ký kết thỏa thuận hợp tác với AIA Việt Nam. Ngoài những dịch vụ tài chính – bảo hiểm nhân thọ, AIA còn có chương trình sng khỏe AIA Vitality, hỗ trợ và khuyến khích khách hàng sống khỏe với những giải pháp sáng tạo. Tôi tin rằng chương trình này sẽ mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho khách hàng đa dạng của Viet Capital Bank, và sẽ là một yếu tố giúp AIA cùng Viet Capital Bank kết nối bền vững với khách hàng".