Xây dựng liêm chính trong doanh nghiệp: Yêu cầu quan trọng để hội nhập

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong công cuộc phòng chống tham nhũng, doanh nghiệp vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân. Vì vậy, việc xây dựng liêm chính trong doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng nhất nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hướng doanh nghiệp tới chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Tin tức - cách đây 10 tháng