Việt Nam: Muốn nâng cao vị trí phải nâng cao năng lực cạnh tranh

Việt Nam muốn gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới với vị trí cao hơn, có giá trị gia tăng cao hơn thì không thể dựa vào việc nài nỉ, gây sức ép đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà phải nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tin tức - cách đây 11 tháng