Việt Nam-Ấn Độ: Hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương 15 tỷ USD thời gian tới

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam: “Tăng cường hợp tác vững mạnh nhằm đẩy mạnh hội nhập kinh tế" được tổ chức tại Hà Nội.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà