Việt Nam khiếu nại biện pháp chống bán phá giá cá tra, basa của Mỹ lên WTO

Việt Nam khiếu nại Hoa Kỳ vi phạm quy định của Hiệp định Chống bán phá giá của WTO do không thực hiện việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt Nam mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng 0 trong ba lần liên tiếp.

Kinh doanh & Pháp luật - cách đây 1 năm