Việt Nam: Hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững

Ngày 6 tháng 4 Tạp chí Thế giới ảnh thuộc Trung tâm truyền thông Tiềm năng Việt (VCCI) đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam ngày nay lần thứ 4 với chủ đề: Việt Nam: Hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững.

Tin tức - cách đây 11 tháng