Hiện nay, Đức đang là nhà đầu tư lớn thứ 19 trên tổng số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư vào Việt Nam với 300 dự án, trị giá khoảng 1,9 tỷ USD. Chi tiết