[Video] Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Giấy phép "con, cháu” còn khá nhiều

Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý tình trạng giấy phép "con, cháu” còn khá nhiều, môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn rào cản, chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Video - cách đây 8 tháng