Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý tình trạng giấy phép "con, cháu” còn khá nhiều, môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn rào cản, chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Chi tiết