Vì sao Đà Nẵng được chon tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017?

Đà Nẵng | APEC Việt Nam 2017 | Official Trailer

Video - cách đây 12 tháng