VCCI: Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chính là năng suất

Hiện nay, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đang là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chính là năng suất.

Tin tức - cách đây 12 tháng