Vấn nạn phân bón giả là do quản lý yếu kém?

Đây là trăn trở của các diễn giả khi nói về vấn nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng tại buổi tọa đàm “Phân bón giả tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 9/8/2017.

Tin tức - cách đây 11 tháng