Tràn lan mỹ phẩm giả: Doanh nghiệp cũng có lỗi?

Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm không những có trách nhiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng, mà cần phải chủ động thông tin về những sản phẩm đang bị làm nhái làm giả, cho người tiêu dùng và các cơ quan quản lý.

Tin tức - cách đây 12 tháng