Văn hóa là một lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp hiện nay

Văn hóa doanh nghiệp được coi là yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp xây dựng, thực thi chiến lược cho sự phát triển bền vững.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh