Mới đây, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp đã ký kết hợp thỏa thuận hợp tác về Khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Chi tiết