Ứng dụng công nghệ thông tin giúp tăng cường minh bạch trong hoạt động Hải Quan

Báo cáo mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2018 đã được cải thiện ở hầu hết các nội dung khảo sát so với năm 2015.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh