Ứng dụng 9999 Tết đưa công nghệ tới mọi người dân

Sau ứng dụng “9999 Tết”, AIC Group sẽ phát triển tiếp ứng dụng 9999 Việt nhằm hướng tới mọi người dân, kể cả những người khuyết tật.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nguyễn Long