Từ lý thuyết tới thực tiễn, giảng viên khởi nghiệp TOT 5 đến Lạng Sơn

Nhằm tăng cường trao đổi học tập với những mô hình khởi nghiệp thành công, vừa qua lớp Giảng viên nguồn khởi nghiệp TOT 5 do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đã có chuyến đi thực tế tại Lạng Sơn.

Tin tức - cách đây 10 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương