Jack Ma đối thoại với hơn 3.000 sinh viên về khởi nghiệp

Ông chủ đế chế thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm, không bỏ cuộc của thế hệ trẻ.

Video - cách đây 11 tháng