Trao quyền nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Quá trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại DNNN thời gian vừa qua diễn ra chậm chạp, khiến cho không ít nhà đầu tư nản lòng, mất niềm tin vào lộ trình, kế hoạch mà Chính phủ đặt ra.

Tin tức - cách đây 9 tháng