Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo gì về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân?

Tại phiên thảo luận ngày 7/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo trước Quốc hội việc giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017.

Thời sự - cách đây 1 năm