Tại phiên thảo luận ngày 7/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo trước Quốc hội việc giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2017. Chi tiết