Tổng giám đốc BHXH Việt Nam: Giải quyết "bất đồng" không được lồng "cảm xúc" riêng

Đố là chia sẻ của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc giải quyết những bất đồng, "mâu thuẫn" giữa BHXH và BHYT trong thời gian qua tại Hội nghị giải quyết vướng mắc trong công tác KCB - BHYT ngày 19/10 tại Hà Nội.

Tin tức - cách đây 1 năm