Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Ngày 7/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Báo DDDN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Tin tức - cách đây 10 tháng