Thương hiệu sản phẩm: chìa khóa thành công của doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt Nam cần nắm rõ và hiểu biết hơn nữa về tầm quan trọng của thương hiệu trong KD, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, xúc tiến xuất khẩu và xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia.

Tin tức - cách đây 9 tháng