Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Nông nghiệp là lĩnh đặc biệt quan trọng, tạo sự ổn định xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tin tức - cách đây 8 tháng