Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói gì về phân hóa giàu - nghèo?

Về việc giảm khoảng cách giàu nghèo cần quan tâm tới các cùng khó khăn như chưa có điện, chưa có đường để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và giải quyết tốt các chính sách được ban hành tới tận người dân. Làm tốt những việc này sẽ giảm khoảng cách giàu nghèo.

Video - cách đây 11 tháng