Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình về lạm phát, nợ đọng thuế, tinh giản biên chế, thiên tai

Chiều 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu giải trình lạm phát, nợ đóng thuế, môi trường kinh doanh, tinh giản cán bộ, thiên tai… trước các đại biểu Quốc hội và toàn dân.

Video - cách đây 11 tháng