Chiều 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu giải trình lạm phát, nợ đóng thuế, môi trường kinh doanh, tinh giản cán bộ, thiên tai… trước các đại biểu Quốc hội và toàn dân. Chi tiết