Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Hà Nội phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc". Chi tiết