Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước cùng nông dân làm cách mạng mới trong nông nghiệp

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp và nông thôn.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà