Thủ tướng Chính phủ: Không để thụt lùi về mặt chính sách trong quá trình hội nhập

Đồng tình với nhiều đại biểu rằng hoạt động gì tư nhân làm được thì để tư nhân làm. Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư tốt cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế, tiếp tục cải cách đổi mới, không để thụt lùi về mặt chính sách trong quá trình hội nhập.

Video - cách đây 1 năm