Bên cạnh cơ sở hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tuân thủ các quy định của pháp luật thì cũng có rất nhiều cơ sở hoạt động trái phép, gây ra các hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Chi tiết