Thị trường cá chép sôi động ngày ông Công, ông Táo

Theo quan niệm dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, trong đó cá chép là mặt hàng không thể thiếu.

Tin tức - cách đây 10 tháng