Thế hệ trẻ là những người thực hiện ước mơ, khát vọng doanh nhân Việt

Tại Diễn đàn Khởi nghiệp 2017, các diễn giả đều kỳ vọng thế hệ sinh viên trẻ, doanh nhân trẻ với ý chí, khát vọng lớn sẽ sáng tạo và tận dụng được môi trường này để làm giàu cho bản thân, cho gia đình, và xã hội.

Tin tức - cách đây 11 tháng