Tại Diễn đàn Khởi nghiệp 2017, các diễn giả đều kỳ vọng thế hệ sinh viên trẻ, doanh nhân trẻ với ý chí, khát vọng lớn sẽ sáng tạo và tận dụng được môi trường này để làm giàu cho bản thân, cho gia đình, và xã hội. Chi tiết