Thanh Hóa: Y tế tư nhân chuyển mình tích cực

Với vai trò của y tế tư nhân hiện nay, đã tạo cầu nối đắc lực giữa các hội viên với cơ quan nhà nước, chính phủ nhất là về tư vấn, phản biện và góp phần hoàn thiện chính sách.

Tin tức - cách đây 8 tháng