Thách thức giảm phát thải của ngành dệt may Việt Nam

Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đang gặp thách thức lớn khi các thị trường xuất khẩu quan trọng đưa ra yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Tin tức - cách đây 9 tháng