Sự cần thiết phải ban hành Thuế Tài sản

Mục tiêu chính của Thuế Tài sản không phải để tăng thu ngân sách mà là tăng cường quản lý Nhà nước về tài sản, đảm bảo tính minh bạch và góp phần phòng chống tham nhũng.

Tin tức - cách đây 10 tháng

Tác giả: Theo VTV