Theo hồ sơ tài liệu mà phóng viên có được, thì vụ việc tranh chấp khách sạn Bằng Giang tại Thị xã Sầm Sơn, đang được Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền, và hiện chưa có bản án cuối cùng. Chi tiết