Quyền sử dụng đất "được" dùng làm tài sản đảm bảo để thế chấp ngân hàng?

Trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu tài sản đảm bảo để thế chấp vay vốn ngân hàng, thì cần phải tạo điều kiện và mở ra các kênh huy động vốn khác cho doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 7 tháng