Quản trị nhân sự trong startup

Quy trình startup bao gồm đội ngũ, sản phẩm, dịch vụ MPV, lắng nghe, cải tiếng MPV, bán hàng...

Khởi nghiệp - cách đây 11 tháng