Quy trình startup bao gồm đội ngũ, sản phẩm, dịch vụ MPV, lắng nghe, cải tiếng MPV, bán hàng... Chi tiết