Quá tải container phế liệu tại các cảng biển

Hàng nghìn container phế liệu chưa làm thủ tục hải quan đang nằm lại ở các cảng biển khắp cả nước.

Tin tức - cách đây 8 tháng