Hàng nghìn container phế liệu chưa làm thủ tục hải quan đang nằm lại ở các cảng biển khắp cả nước. Chi tiết