Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Năm 2017 nền kinh tế VN tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong đó đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân, tăng trưởng GDP đạt 6,81% mức cao nhất trong 10 năm qua.

Tin tức - cách đây 1 năm