Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Mô hình Café Doanh nhân mang lại nhiều lợi ích - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Mô hình Café Doanh nhân mang lại nhiều lợi ích

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.56%
 • 4.92%
 • 6.56%
 • 3.28%
 • 19.67%
 • 11.48%
 • 1.64%
 • 1.64%
 • 14.75%
 • 18.03%
 • 6.56%
 • 4.92%